Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Laurynas Katkus

Laurynas Katkus (gimė 1972 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje) – poetas ir vertėjas. Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, Vilniaus ir Leipcigo universitetuose – visuotinę literatūrą. Dirbo radijuje, leidykloje. 1998 m. debiutavo eilėraščių knyga Balsai, rašteliai. Eilėraščių vertimai spausdinti amerikiečių, vokiečių, slovėnų, lenkų, latvių ir kt. literatūrinėje spaudoje; 2001 m. pasirodė angliška L. Katkaus poezijos vertimų knyga, 2003 m. – vokiška. Antroji eilėraščių knyga lietuvių kalba Nardymo pamokos, liudijanti autoriaus brandą, išleista 2003 m. Iš vokiečių k. išvertė Hildegardo Müllerio knygelę vaikams Katino sūris (1998), Peterio Handkės  romaną Tamsią naktį išėjau iš tylių namų (2000), Heinerio Müllerio pjesęKvartetas (išsp. Metuose, 2001, 8/9), R.M. Rilkės, Gottfriedo Benno (1886–1956) ir kt. poetų eilėraščių, iš anglų – Peterio Burke’o pažintinę knygą Renesansas (1992), Susan Sontag esė Apie fotografiją (2000), W.B. Yeatso, Jerome’o Rothenbergo (išsp. rinktinėjeDibukas, 2001) eilėraščių. 2009 m. išleido eilėraščių rinktinę Už 7 gatvių, išriktą į kūrybiškiausių metų knygų 12-uką, 2011 m. pasirodė esė rinktinė Sklepas ir kitos esė.
Rašytojas gyvena ir dirba Vilniuje.

Rašytojas apie save:

Apie poeziją
Klausydamasis N. pasakojimo apie judančias skulptūras, prisiminiau vieną paauglystės maniją: amžinąjį variklį. Apie jį perskaičiau rusiškoje „Įdomiojoje fizikoje“; ten buvo ir žymiausių bandymų atvaizdai; labiausiai mane masino į tanko vikšrą panaši konstrukcija su ja riedančiu rutuliuku. Leisdamasis žemyn rutulys įsuka juostą, iš inercijos pakyla į viršų, tada krenta pro skylutę, ir viskas prasideda iš naujo. Nors tame pačiame puslapyje buvo nuodugniai išaiškinta, kad dėl energijos tvermės dėsnio toks dalykas neįmanomas, aš ilgai sukau galvą, kaip vikšrą patobulinti ir išrasti tikrą amžinąjį variklį. Dažniausiai tai darydavau prieš užmigdamas: gerai prisimenu priešais iškylančią sieną, ir pašėlusiai besisukančius sąmonės sraigtelius, bandančius pro ją prasiskverbti.
Dienoraštis, 1999 m. balandžio 16 d.

Kritika:

L. Katkus, kaip ir daugelis debiutavusių prieš 5 ar 10 metų, yra gilaus […] kultūrinio lūžio literatas. Jie iš esmės keičia tai, ką būtų galima pavadinti poezijos ir kalbos teritorija, turėjusia jaukias ir saugias etnines ribas, namų sienas, sodybų aptvarus, gerai sutvarkytą poetinį žodyną, nesunkiai grafomanų išmokstamus eiliavimo būdus. Tokio pobūdžio poezija neseniai kurtą ar dar vis kuriamą lyriką mūsų akyse paverčia praeitimi, kol bus atpažinta naujo tipo moderni grafomanija, kurios, atrodo, jau yra per akis.
Marcelijus Martinaitis, Literatūra ir menas, 2003 m. liepos 4 d.

Bibliografija:

Balsai, rašteliai: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1998.
Nardymo pamokos: [eilėraščiai]. Vilnius : Strofa, 2003.
Už 7 gatvių
: [eilėraščiai
]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Sklepas ir kitos esė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Angliškai
October holidays and other poems / [Laurynas Katkus; translated by Kerry Shawn Keys, Sam Witt and John Burns]. Vilnius : Vario burnos, 2001.
Bootleg copy: [poems], Laurynas Katkus; translated by Kerry Shawn Keys. Chicago: Virtual Artists Collective, 2011.

Vokiškai
Tauchstunden: Gedichte / Laurynas Katkus ; aus dem Litauischen übertragen von Mala Vikaite und Viktor Kalinke
. Leipzig: Edition Erata, 2003.
Kabuff: Essays / Laurynas Katkus ; [aus dem Litauischen von Akvilė Galvosaitė, Cornelius Hell und Markus Roduner]. Stuttgart : Merz & Solitude, 2011.