Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Laimonas Tapinas

Laimonas Tapinas (gimė 1944 m. birželio 6 d. Palangoje) – eseistas, prozininkas, kino istorikas ir kritikas. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, jame dėstytojavo. Leningrado valstybiniame teatro, muzikos ir kinematografijos institute apgynė disertaciją „Lietuvos TSR kino publicistikos istorija“, menotyros mokslų kandidatas.  1978–1979 m. stažavosi Sorbonos universitete. Buvo Lietuvos radijo ir televizijos generalinis direktorius. Ėjo Žurnalistikos centro direktoriaus pareigas.
Pirmoji knyga – dokumentinė proza Iliuzijų mugėje (1983). Dar parašė ir išleido publicistinio pobūdžio biografinių knygų (apie poetą ir diplomatą Oskarą Milašių, poetą Jurgį Baltrušaitį, aktorių Bronių Babkauską, režisierių Vytautą Žalakevičių), atsiminimų knygą Prarasto laiko nebūna (2004), už kurią 2005 m. buvo apdovanotas Juozo Tumo-Vaižganto premija. 1996 m. pelnė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių, 2003 m. „už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas Komandoro didžiuoju kryžiumi.
Gyvena ir dirba Vilniuje.

Kritika:

Stebina autoriaus sugebėjimas valdyti gausybę medžiagos, atrinkti esminius dalykus, skaitytojui pateikiant įdomų, informatyvų, intriguojantį tekstą.
Danguolė Viliūnienė

Bibliografija:

Iliuzijų mugėje: [dokumentinė proza]. Vilnius: Mintis, 1983.
Lietuvos kinematografininkai. Vilnius: Mintis, 1986.
Nešk, Dauguva, atminimą: [apybraižos]. Vilnius: Vyturys, 1988.
Medyje angelas verkia: aktoriaus Broniaus Babkausko gyvenimo ir kūrybos kronika. Vilnius: Vaga, 1991.
Septynios vienatvės Paryžiuje: [dokumentinė proza]. Kaunas: Spindulys, 1993.
Karštos dienos Atlantoje. Vilnius: LTOK leidykla, 1997.
Imk, klajokli, žibintą vilties: poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio gyvenimo kronika. Vilnius: Alma littera, 2000.
Žiniasklaidos bylos Europos žmogaus teisių ir Lietuvos teismuose. Vilnius: Danielius, 2002.
Prarasto laiko nebūna: [atsiminimai]. Vilnius: Alma littera, 2004.
Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje: Vytauto Žalakevičiaus kūrybos ir gyvenimo pėdsakais. Vilnius: Alma littera, 2008.

Angliškai
People and times in the Lithuanian cinema / Laimonas Tapinas; translated from the Lithuanian by Olimpija Armalytė. Vilnius: Mintis, 1980.
Lithuanian Film Makers / Laimonas Tapinas ; ed board: Jonas Gricius … [et al.] ; transl. from Lith. by Dalija Tekorienė. Vilnius: Mintis, 1988.

Vokiškai
Mensch und Zeit im Litauischen Film / Laimonas Tapinas; [aus dem Lithauischen von Antanas Gailius]. Vilnius : Mintis, 1980.