Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Jutta Noak

Jutta Noak (autorinis pseudonimas) Vaitkienė (gimė 1942 m. rugsėjo 23 d. Kaune) – gydytoja, rašytoja, Hamburgo autorių susivienijimo ir Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 1965 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir ilgus metus dirbo gydytoja. Priklausė medikų rašytojų susivienijimui, tačiau publikacijos periodikoje ir pirmoji novelių knygutė išėjo tik po Lietuvos išsivadavimo (Uždaras ratas, išleista 1992).

Nuo 1998 m. gyvena Vokietijoje, priklauso Hamburgo autorių susivienijimui bei rusų literatų draugijai. Būdama aktyvi lietuvių bendruomenės narė subūrė besidominčius Lietuvos kultūra lietuvius ir Šiaurės Vokietijoje gyvenančius menininkus. 2007–2009 m. – Hamburgo lietuvių bendruomenės pirmininkė Nuo 2010-ųjų –Lietuvių–vokiečių kultūros draugijos „LiT.art.“ pirmininkė, nuo 2009 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Bibliografija:

Uždaras ratas: [novelės]. Kaunas: Varpas, 1992.
Tapsmas: [minčių etiudai–eilėraščiai proza]. Kaunas: Varpas, 1995.
„Balsas iš tylos“, esė apie Bronių Radzevičių, in Žolė po šerkšnu. Kaunas: Varpas,1994.
„Akistatoje su likimu“, esė apie vokiečių rašytoją Hermanną Sudermanną, bendraautoris rašytojas Juozas Kundrotas. Kaunas: Varpas, 1996.
Lietus: [novelės]. Kaunas: Varpas, 1998.
Sraigtiniai laiptai: [eilėraščiai]. Kaunas: Varpas, 2001.
Pabudimas: [romanas]. Kaunas: Aušra, 2002.
Minčių dvikova–Duell der Gedanken: [eilėraščiai lietuvių ir vokiečių kalba]. Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
„Studija apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann“, Lietuvos kultūros instituto Vokietijoje metraštyje Annaberger Annalen, nr. 11, 2003 (vokiečių kalba)
Vokiečių kalbos eilėraščių biblioteka (Bibliothek Deutschsprachiger Gedichte). – Realis, Vokietija: Publikacija vokiečių kalba 2000, 2005, 2007, 2008, 2012 metų rinktinėse.
Publikacijos literatūriniame žurnale Metai, kultūros ir meno savaitraštyje Nemunas beiKauno dienoje.
Publikacija populiariame-mokslo ir literatūros almanache Hamburgo mozaika (rusų kalba).
Almanachas Šaltinis – Источник: eilėraščiai vokiečių ir rusų kalbomis. Hannover, Vokietija, 2007, 2008, 2009 metų rinktinėse.
Petitio: [romanas]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.