Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Donata Mitaitė

Donata Mitaitė (gimė 1960 m. spalio 24 d. Ruponių kaime Pakruojo rajone) – literatūrologė. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologiją (1983), mokėsi Maskvos pasaulinės literatūros instituto aspirantūroje (1984–1987). Nuo 1987 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute; humanitarinių mokslų daktarė (1989 m. Pasaulinės literatūros institute apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją). Mokslinių interesų sritys – šiuolaikinė lietuvių literatūra, komparatyvistika.
Iš rusų kalbos išvertė Michailo Bachtino studiją Dostojevskio poetikos problemos (1996), Aarono Gurevičiaus monografijąIndividas Viduramžių Europoje (1999).

Bibliografija:

Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklaiVilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.
Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje [sudarytoja Donata Mitaitė]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių [sudarytoja Donata Mitaitė]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.

Angliškai
Tomas Venclova: speaking throught signs / Donata Mitaitė; [translated by Diana Bartkute Barnard]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.