Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Danielius Mušinskas

Danielius Mušinskas (gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose) – rašytojas, novelistas. 1974 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Mokytojavo Tryškiuose, vėliau dirbo Jaunimo gretų ir Pergalės žurnaluose. Nuo 1994 m. Metų mėnraščio vyriausiasis redaktorius. 1996–2001 m. žurnalistų etikos inspektorius.
Išleido keturis novelių rinkinius bei rinktinę Kalno saugotojas, kurią literatūros kritikai išrinko geriausia 2006 metų prozos knyga Lietuvoje. Už novelių rinkinį Šviesa virš Tausalo 1988 m. paskirta Žemaitės literatūrinė premija.
D. Mušinsko kūryba versta į estų, latvių, italų, rusų, kroatų, lenkų, slovakų ir kt. kalbas.
Šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje.

Kritika:

Mušinskas sukūrė savitą lakoniškos reflektyvios novelės modelį, paremtą vidiniu vyksmu ir poetišką kaip eilėraštis proza. Trumpo metražo kūrinyje neplėtojamas įvykis ir nekuriamas charakteris, o fiksuojama „sielos tylioji kasdienybė“, imituojamas vidinis mąstymo procesas. Personažai – senukai, vaikai, paaugliai, studentai, trapios moterys, – gyvenantys mažame Žemaitijos miestelyje ar sostinėje, yra kamuojami egzistencinio nerimo ir ilgesio. Novelės įtaiga tapati džiazo gyvybingumui: muzikinis ritmas, vidinė pulsacija, improvizacinė laisvė ir lyrinių leitmotyvų sampyna atstoja fabulos brėžinį.
Jūratė Sprindytė, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001

Bibliografija:

Kol išaušta rytas: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1979.
Mėlynų dilgėlynų naktis: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1982.
Šviesa virš Tausalo: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1987.
Gyvenimas kaip alibi: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1991.
Kalno saugotojas: [novelių rinktinė], [dailininkas Rimantas Tumasonis. Vilnius : Homo liber, 2006.
Dovilė ir džentelmenas: [novelės vaikams], dailininkė Odeta Staponkutė-Juršėnienė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.

Estiškai
Õhtu, mille pani kirja Mickus / Danielius Mušinskas; leedu keelest tõlkinud Mihkel Loodus.Tallinn: Perioodika, 1983.