Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Dalia Grinkevičiūtė

Dalia Grinkevičiūtė (1927 m. gegužės 28 d. Kaune – 1987 gruodžio 25 d. ten pat) – memuaristė. 1941 m. su šeima (tėvą atskyrus ir įkalinus Šiaurės Uralo lageryje, kur 1943 m. mirė) ištremta į Altajaus kraštą, 1942 – į Užpoliarę, prie Laptevų jūros. 1948 m. išvežta į Kongalaso anglies kasyklas. 1949 m. pabėgo į Lietuvą, išsiveždama ir sunkiai sergančią motiną. Slapstėsi, nelegaliai palaidojo 1950 m. mirusią motiną, rašė tremties atsiminimus, buvo susekta ir suimta (1950), 3 metus kalinta Gorkio srities lageriuose (Unžlage), grąžinta į Jakutiją. Po Stalino mirties 1954 m. leidus išvykti iki Uralo, įstojo į Omsko medicinos institutą, studijas tęsė Kauno medicinos institute; jį baigusi (1960) dirbo gydytoja Laukuvoje. Iki mirties buvo persekiojama saugumo, 1974 m. atleista iš darbo.
Knygoje Lietuviai prie Laptevų jūros (1997) publikuojami visi Grinkevičiūtės kūriniai: abu (trumpasis ir ilgasis) lietuviškųjų tremties atsiminimų variantai, keletas miniatiūrų, laiškų, užrašų.

Rašytojas apie save:

Praėjo daug metų, o aš vis dar matau juos, bejėgius ir pasmerktus, jaunus ir pagyvenusius, vaikus ir jaunuolius, taip sunkiai mirusius ir taip troškusius kada nors sugrįžti į Lietuvą… Mano pareiga papasakoti apie juos.

Kritika:

Įsižiūrėdama į įvairių tautų žmonių likimus, Dalia Grinkevičiūtė išvengia tik lietuviams tekusių skriaudų akcentavimo; sumažina lietuvių aukos sindromo galimybes. Greta matydami (artimas ir rašymo laikas) Balio Sruogos Dievų mišką ir pirmąjį Dalios Grinkevičiūtės tremties tekstą, matome ir du baisiosioms totalitarinės prievartos sistemoms priklausiusius lagerius. Geriau suvokiame katastrofą, nesibaigusią su Antruoju pasauliniu karu. Pajuntame baugų absurdą, įsiskverbusį į pačius žmonių gyvenimo pamatus.

Viktorija Daujotytė

Bibliografija:

Lietuviai prie Laptevų jūros: [atsiminimai, miniatiūros, laiškai], sudarė Aldona Šulskytė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997; II leidimas, 2005.
Lietuviai prie Laptevų jūros: [atsiminimai], parengė Agnė Iešmantaitė. Vilnius : Žaltvykslė, 2006.
Lietuviai Arktyje = Lithuanians in the Arctic / Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“, sudarė Jonas Markauskas ir Jonas Rytis Puodžius. 2-oji patais. ir papild. laida. Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Lietuviai Arktyje = Lithuanians in the Arctic / Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“, sudarė Jonas Markauskas ir Jonas Rytis Puodžius. 3-oji patais. ir papild. laida. Kaunas: Naujasis lankas, 2010.

Angliškai
Frozen Inferno / [Dalia Grinkevičius; translated from Russian to Lithuanian by Paulius Vaduvis; translated from Lithuanian to English by Milda Danys. Brooklyn (N.Y.) : Lithuanian Catholic Religious Aid, 1981.
A Stolen youth, a Stolen Homeland: [memoirs]. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Frozen inferno, transl. from Russ. to Lith. by Paulius Vaduvis; transl. from Lith. to Engl. by Milda Danys. Sandy Bay (Tasmania): Baltic News, 1988; 2nd ed. 2002.
A stolen youth, a stolen homeland: [memoirs]; translated from Lithuanian by Izolda Geniušienė. Vilnius: Lithuanian Writers’ Union Publisher: [Brotherhood] Lapteviečiai, 2002.

Itališkai
I lituani al Mar di Laptev: l’inferno di ghiaccio nei lager comunisti; a cura di Francobaldo Chiocci; tradotto da Ieva Musteikytė; revisione del testo italiano di Lucia Medea e Liliana Pellari. Roma : Pagine, 2009.

Prancūziškai
Les Lituaniens dans l’Arctique: [Confrérie des déportés de la mer de Laptev „Lapteviečiai“, compilé par Jonas Markauskas et Jonas Rytis Puodžius, aut: Dalia Grinkevičiūtė, Vytautas Landsbergis, Jonas Markauskas, Gintautas Martynaitis, Arvydas Šaltenis, Ričardas Vaicekauskas. Vilnius: Centre de recherches sur le génocide et la résistance en Lituanie, 2011.

Rusiškai
Литовцы в Арктике / Общество депортированных к морю Лаптевых „Лаптевцы“, Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы; составители Йонас Маркаускас и Йонас Ритис Пуоджюс. Каунас: Naujasis lankas, 2011.

Vokiškai
Die Litauer an der Laptewsee / Dalia Grinkevičiūtė; [übersetzt von Ruth Kybelka und Angela Vilčinskas; Zeichnungen von Gintautas Martynaitis. Hüttenfeld : Litauisches Gymnasium, 2002.