Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Artūras Tereškinas

Artūras Tereškinas (gimė 1965 m. rugsėjo 18 d. Telšiuose) – Lietuvos kultūros tyrinėtojas, poetas. Vilniaus universitete 1990 m. baigė lituanistikos studijas. Nuo 1991 m. studijavo Ilinojaus ir Harvardo universitetuose, 2000-aisiais Harvardo universitete apgynė daktaratą. Nuo 2000 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete, nuo 2003 – ir Vilniaus universiteto Lyčių studijų centre; yra V. Kavolio tarpdisciplininių studijų centro direktorius. Mokslinių interesų sritys: lyčių ir seksualumo studijos, kultūros sociologija, populiari kultūra ir mažumos. Jis yra monografijų Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje (2001) ir Imperfect Communities: Identity, Discourse and Nation in the Seventeenth-Century Grand Duchy of Lithuania (2005) autorius bei knygos Vieši gyvenimai, intymios erdvės: kūnas, viešumas, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje (2002) sudarytojas ir bendraautorius. Tereškino straipsniai seksualumo, lyčių, nacionalizmo ir populiariosios kultūros temomis yra spausdinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Švedijoje, Olandijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Latvijoje ir kitur.

Artūro Tereškino tinklaraštis

Bibliografija:

Grindinio žuvys: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1991.
Absonia: [eilėraščiai]. Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1995.
Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje. Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Vieši gyvenimai, intymios erdvės: kūnas, viešumas, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje: [straipsnių rinkinys] / sudarytojas, su bendraautoriais. Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Vyrai, vyriškumo formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje: [mokslinis-mokomasis leidinys]. Vilnius: Vilniaus universitetas. Lyčių studijų centras, 2004.
Sociologijos teorijos: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / sudarytojas, su bendraautoriais. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Imperfect Communities: Identity, Discourse and Nation in the Seventeenth – Century Grand Duchy of Lithuania. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas. Vilnius: Apostrofa, 2007.
Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos, 2011.