Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis (1906 birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose (Vilkaviškio r.) – 1992 liepos 22 d. Vašingtone) – prozininkas, poetas, kritikas, vertėjas. Studijavo Lietuvos universitete (vėliau – Vytauto Didžiojo universitete) lietuvių ir prancūzų literatūras, vėliau studijas tęsė Prancūzijoje, Grenoblio ir Sorbonos universitetuose. Dėstė Vytauto Didžiojo universitete, paskui išvyko į Romą diplomatiniam darbui, vėliau apsigyveno JAV. Dėstė Marianapolio kolegijoje, Skrantono universitete, dirbo „Amerikos balso“ lietuvių skyriuje, redagavo Ateitį, Studentų žodį, Ameriką, Aidus.
Pirmoji A. Vaičiulaičio knyga – novelių rinkinys Vakaras sargo namely (1932). Po jos parašė ir išleido dar kelis novelių rinkinius, literatūrinių pasakų rinkinį, eilėraščių rinktinę, kelionių įspūdžių knygą, romaną Valentina. Paskelbė studiją literatūros klausimais, išleido kritikos straipsnių rinkinį.
A. Vaičiulaitis į lietuvių kalbą yra išvertęs O. Milašiaus, F. Mauriaco, A. Maurois kūrybos.

Maironio lietuvių literatūros fonduose

Kritika:

Vaičiulaitis – rašytojas eruditas, gerai perpratęs XX a. Europos meninio gyvenimo linkmes ir jas vertinęs klasikos paradigmos aspektais. Sąmoningai siekė atsiriboti nuo pozityvizmo bei natūralizmo ir ugdyti spiritualizmo estetiką.
[…]
Kaip novelistą, Vaičiulaitį labiau domina iškalbus įvykis bei netikėta atomazga negu vidinis personažų veiksmas. Estetinį įspūdį jo novelėse kuria į organišką visumą susieti ryškūs vizualiniai paveikslai, staigūs veikėjų dvasios atsivėrimai, ramus, bet iš vidaus sujaudintas kalbos tonas, sakinio melodija. Į gyvenimo paslapties gelmę einama per jo aiškumą, realumą. Savitai varijuojamas mirties motyvas: žmogus parodomas be aukos ir heroizmo aureolių, nesukaustytas nei išnykimo siaubo, nei išlikimo instinkto.
Dalia Čiočytė, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius; LLTI. 2001.

Bibliografija:

Vakaras sargo namely. Kaunas, 1932.
Vidudienis kaimo smuklėj. Kaunas, 1933.
Natūralizmas ir lietuvių literatūra. Kaunas, 1936.
Mūsų mažoji sesuo: [apysaka]. 2-asis leidimas. Kaunas: Sakalas, 1937.
Nuo Sirakūzų iki Šiaurės elnio. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1937.
Pelkių takas. Kaunas, 1939.
Kur bakužė samanota. New York, N.Y. : Kultūros instituto leidinys, 1947.
Pasakojimai: [rinktinės novelės]. Nordlingen: Venta, 1955.
Auksinė kurpelė: [pasakų rinktinė]. Nordlingen: Venta, 1957.
Gluosnių daina: [padavimai]. Boston (Mass.): J. Kapočius, 1966.
Apaštalų iškeliavimas. Chicago: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1970.
Ir atlėkė volungė: [eilėraščių knyga]. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1980.
Vidurnaktis prie Šeimenos: [novelės ir apsakymai]. Chicago: „Ateities“ literatūros fondas, 1986.
Pasakos. Vilnius: Vyturys, 1989.
Tavo veido šviesa: [novelės, padavimai, romanas]. Vilnius: Vaga, 1989.
Knygos ir žmonės: [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Vaga, 1992.
Popiežiaus paukštė: [rinktinės novelės]. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Linksmam būti yra sunkiausia: [romanas, apsakymai]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Angliškai
Noon at a country inn / Antanas Vaičiulaitis; translated from the Lithuanian by Albinas Baranauskas … [et al.]; foreword by Clark Mills. New York : Manyland, 1965.

Ispaniškai
La literatura, guardian dela nacion : historia de las letras Lituanas / A. Vaičiulaitis. Buenos Aires : [s.n.], 1943.