Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Solveiga Daugirdaitė

Solveiga Daugirdaitė (gimė 1967 m. gegužės 7 d. Vilniuje) – literatūrologė, eseistė. 1990 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Dirbo kultūros savaitraštyje Šiaurės Atėnai, 1999 m. apgynė daktaro disertaciją Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Nuo 1999 metų dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, yra Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro dėstytoja. Moksliniai interesai: šiuolaikinė literatūra, feministinė kritika.

Bibliografija:

Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje : [monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.
Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Idėjų Inventorius: [literatūros kritika], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Sudarymas ir pabaigos žodis „Post scriptumIlonos Gražytės-Maziliauskienės knygai“.

Išsamus publikacijų sąrašas