Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Leonidas Donskis

Leonidas Donskis (gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje) – filosofas. 1985 m. baigė lietuvių filologiją ir teatro pedagogiką Lietuvos konservatorijos Pedagogikos fakultete Klaipėdoje. 1985–1990 m. Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje stažavosi, baigė doktorantūrą ir apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 1999 m. eksternu baigė doktorantūros studijas Helsinkio universiteto Socialinės ir moralės filosofijos katedroje bei apgynė antrąjį doktoratą iš socialinių mokslų srities. Nuo 2002 m. dirba Vytauto Didžiojo universitete, yra Filosofijos katedros vedėjas, profesorius, įvairių tarptautinių akademinių draugijų bei asociacijų narys. Septynerius metus dirbo JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Suomijos, Estijos ir Vengrijos universitetuose bei pažangiausių tyrimų centruose. Nuo 1997 m. dėsto Helsinkio universitete, nuo 2007 m. – Bolonijos universitete, Italijoje, ir Corvinus universitete Budapešte, Vengrijoje.

L. Donskis yra daugiau nei 20 knygų ir daugiau nei 500 straipsnių Lietuvos bei užsienio plačiajai ir akademinei spaudai autorius. Jo lietuvių ir anglų kalbomis parašyti darbai išversti į danų, estų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių, ukrainiečių ir vengrų kalbas. Tarptautinėje akademinėje leidykloje Rodopi (Amsterdamas ir Niujorkas) L. Donskis įkūrė ir redaguoja vienintelę Europoje ir pasaulyje stambią akademinę knygų seriją iš Baltijos studijų „On the Boundary of Two Worlds“, kartu redaguoja didžiausią pasaulyje filosofijos knygų seriją VIBS–Value Inquiry Book Series. Lietuvoje L. Donskis žinomas ne tik kaip mokslininkas ir knygų autorius, bet ir kaip visuomenės veikėjas, probleminės-analitinės pokalbių laidos kultūros temomis „Be pykčio“ autorius ir vedėjas (2003–2009). 2004 metais Europos Komisija suteikė jam Tolerancijos ir įvairovės ambasadoriaus Lietuvoje titulą. Nuo 2009 m. Europos Parlamento narys. 2008 m. apdovanotas Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau Ordino Komandoro Kryžiumi.

Bibliografija:

Moderniosios kultūros filosofijos metmenys. Vilnius: Mokslas, 1993.
Moderniosios sąmonės konfigūracijos: Kultūra tarp mito ir diskurso. Vilnius: Baltos lankos, 1994.
Tarp vaizduotės ir realybės: Ideologija ir utopija nūdienos civilizacijos teorijoje. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Tarp Karlailio ir Klaipėdos: Visuomenės ir kultūros kritikos etiudai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997.
Pilietinė visuomenė ir jos priešai. Vilnius: Versus aureus, 2004.
Tapatybė ir laisvė: trys intelektualiniai portretai. Vilnius: Versus aureus, 2005.
Be pykčio: vienerių metų minčių žemėlapis. Vilnius: Versus aureus, 2006.
Taip, bet… : nepolitologiniai svarstymai apie politiką. Vilnius: Versus aureus, 2007.
Neapykantos formos: įaudrinta vaizduotė moderniojoje filosofijoje ir literatūroje. Vilnius: Versus aureus, 2007.
Tyliosios alternatyvos: socialionės analizės ir kritikos eskizai. Vilnius: Versus aureus, 2008.
Moderniosios kultūros filosofijos metmenys. Vilnius: Versus aureus. 2009. 216 p. Antrasis leidimas.
Nepopuliarios įžvalgos: politikos komentarai ir esė. Vilnius: Versus aureus, 2009.
99 Baltijos istorijos: [eseistika]. Klaipėda: Druka, 2009.
Pilietinis ugdymas: bendrojo lavinimo mokyklų 10 klasės vadovėlis. Vilnius: Versus aureus, 2010.
Mažasis patirties žemėlapis: mintys ir aforizmai. Vilnius: Versus aureus, 2010.
Individualybės ir bendrystės galios: rinktinė jaunajam skaitytojui. Vilnius: Versus aureus, 2010.
Galia, vaizduotė ir atmintis: politikos ir literatūros etiudai. Vilnius: Versus aureus, 2011.

Darbai, išleisti užsienyje:

The End of Ideology and Utopia? Moral Imagination and Cultural Criticism in the Twentieth Century (Ideologijos ir utopijos pabaiga? Moralinė vaizduotė ir kultūros kritika dvidešimtajame amžiuje). New York: Peter Lang, 2000.
Identity and freedom: Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth Century Lithuania (Tapatybė ir laisvė: Nacionalizmas ir visuomenės kritika dvidešimtojo amžiaus Lietuvoje). London and New York: Routledge, 2002.
Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature(Neapykantos formos: Įaudrinta vaizduotė moderniojoje filosofijoje ir literatūroje). Amsterdam / New York,  2003.
Troubled Identity and the Modern World. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Loyalty, Dissent, and Betrayal: Modern Lithuania and East-Central European Moral Imagination. Amsterdam & New York: Rodopi, 2005.
Amore per l’odio: la produzione del male nelle società moderne. Prefazione di Zygmunt Bauman. Gardolo: Edizioni Erickson, 2008.
Power and Imagination: Studies in Politics and Literature. New York: Peter Lang, 2008.
A Litmus Test Case of Modernity. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2009.Armastus, vihkamine ja vastuseis: uurimusi filosoofiast, poliitikast ja kirjandusest. TLÜ KIRJASTUS, Tallinn, 2010.
Збентежена ідентичність і сучасний світ. Факт, Kiev, 2010.
Niccolò Machiavelli: History, Power, and Virtue. Rodopi, Amsterdamas, Niujorkas, 2011.
Modernity in Crisis: A Dialogue on the Culture of Belonging. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
Belletristik der Macht: Von Machiavelli bis Milan Kundera. ACCEDO Verlag, München, 2011.

Oficiali Leonido Donskio svetainė