Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Juozas Aputis

Juozas Aputis (gimė 1936 m. birželio 8 d. Balčiuose, Rasenių r. – mirė 2010 m. vasario 28 d. Vilniuje) – prozininkas, vertėjas. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Literatūros ir meno, Pergalės redakcijose, 1990–1994 m. buvo Metų redaktorius, nuo 1995 m. – Metų žurnalo prozos skyriaus redaktorius. Debiutavo mažosios prozos rinkiniu Žydi bičių duona (1963). Vėliau išleido daug novelių, apysakų, apsakymų rinkinių, romaną Smėlynuose negalima sustoti (1996). 1986 m. J. Apučio mažosios prozos rinkinysGegužė ant nulūžusio beržo (1986) apdovanotas Nacionaline premija, 2005 m. už novelių knygą Vieškelyje džipai (2005) šiam prozininkui paskirta LR Nacionalinė kultūros ir meno premija.
J. Aputis išvertė V. Bykavo, A. Čechovo, A. Platonovo, V. Šukšino, J. Trifonovo ir kt. prozos, paskelbė kritikos straipsnių ir recenzijų.

Bibliografija:

Žydi bičių duona: [apsakymai]. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Rugsėjo paukščiai: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1967.
Horizonte bėga šernai: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1970.
Sugrįžimas vakarėjančiais laukais: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1977.
Tiltas per Žalpę: [apysakos]. Vilnius: Vaga, 1980.
Keleivio novelės: [novelės]. Vilnius: Vaga, 1985.
Gegužė ant nulūžusio beržo: [novelių rinkinys]. Vilnius: Vaga, 1986.
Dvi apysakos: [apysakos]. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Smėlynuose negalima sustoti: [romanas]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Novelės: [apsakymai]. Vilnius: Žaltvykslė, 2004.
Maži atsakymai į didelius klausimus: [pokalbiai, esė]. Vilnius: Alma littera, 2006.
Bėgiai išnyksta rūke: apysakos. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.

Latviškai
Pamalē skrien meža cūkas: [noveles], no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. Rīga: Liesma, 1974.

Rusiškai
Мост через Жальпе: [новеллы и повести], пер. с лит. В. Чепайтиса. Вильнюс: Вага, 1989.
Цветет пчелиный хлеб: [рассказы], пер. с литов. В. Чепайтиса. Москва: Советский писатель, 1980.