Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Jonas Aistis

Jonas Aistis (gimė 1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, Kauno r. – mirė 1973 m. birželio 13 d. Vašingtone) – poetas, eseistas. Iki 1940 m. pasirašinėjo Kossu-Aleksandravičiaus ir Kuosa-Aleksandriškio slapyvardžiu. Kaune baigė gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, Grenoblio universitete – prancūzų kalbą ir literatūrą. Dirbo Nicos archyve ir Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje. 1946 m. persikėlė į JAV. Marianapolio kolegijoje dėstė lietuvių kalbą, dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Pirmoji knyga – eilėraščių rinkinys Eilėraščiai (1932). Vėliau dar išleido poezijos rinkinių, esė knygų.

Eilėraščiai internete: www.antologija.lt/texts/42/turinys.html

Kritika:

Aisčio eilėraštis – pustonių ir punktyrinių linijų žaismė, subtiliai derinanti gamtos vaizdo detalę su emociniu šūksniu, elegišką deminutyvą su ritmikos pianissimo, ištirpydama garsų sraute fizinius žodžio kontūrus. Poetas siekė vidinio poetinės kalbos skaistumo, nepakęsdamas šiurkštaus brūkšnio, asociacijų maišaties, laužytų linijų. […]
Sukūręs lietuvių literatūroje ilgesingo liūdesio dainingą ir grakštų eilėraštį, kupiną elegiškos harmonijos ir romansinio tono, Aistis darė didžiulį poveikį XX a. 4–5-ojo dešimtmečio jauniesiems poetams, kuriems tas eilėraštis buvo virtęs pačios poezijos sinonimu. Aistis – populiariausias to meto lietuvių poetas: besimokantis jaunimas atmintinai mokėjo kone visą jo kūrybą.

Vytautas Kubilius, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.

Bibliografija:

Eilėraščiai. Kaunas: Pjūvis, 1932.
Imago mortis: [eilėraščių rinkinys]. Kaunas: Sakalas, 1934.
Intymios giesmės: [eilėraščių rinkinys]. Kaunas: Sakalas, 1935.
Užgesę Chimeros akys: [IV lyrikos knyga]. Kaunas: Sakalas, 1937.
Be tėvynės brangios. Thompson: Marianapolio kolegija, 1942.
Nemuno ilgesys: [eilėraščiai]. Greene, Me. : Lietuvos pranciškonai, 1947.
Pilnatis: [parinktos eilės]. Schweinfurt: L. Vismantas, 1948.
Sesuo buitis: [eilėraščiai]. Putnam (Conn): Guild Immaculata Press,  1951.
Kristaliniam karste: [eilės]. Brooklyn: Pranciškus M. Juras, 1957.
Poezija. 2-asis leidimas. New York (NY): Romuva, 1961.
Milfordo gatvės elegijos: [publicistika]. London: Nida, 1968.
Kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas. Washingtonas, 1974.
Katarsis: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1988.
Dievai ir smūtkeliai: [eseistika]; Apie laiką ir žmones: [atsiminimai]; Milfordo gatvės elegijos: [publicistika]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1991.
Daina graudyn ir įstabyn: [eilėraščių rinkinys]. Kaunas: Šviesa, 1991.
Raštai. 2 tomai. Chicago: „Ateities“ literatūros fondas, 1988–1993.
Daina graudyn ir įstabyn: [eilėraščių rinkinys]. Kaunas: Šviesa, 1991.
Chimeros akys: [poezijos rinktinė]. Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, 2008.