Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Arnas Ališauskas

Arnas Ališauskas (gimė 1970 m. gruodžio 18 d.  Širvintose) Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – teatro kritiką. Dirbo literatūros apžvalgininku Lietuvos kultūrinėje spaudoje (Savaitraštyje Literatūra ir menas, dienraščio Lietuvos rytaskultūriniame priede „Mūzų malūnas“), scenaristu televizijoje, Lietuvos Respublikos Prezidento referentu.
Spaudoje nuo 1992-ųjų skelbia eilėraščius, literatūros kritinius ir apžvalginius straipsnius, eseistiką. Pagal lietuviškai A. Ališausko sueiliuotą japonų prozininko Riunoskės Akutagavos kūrinį Šiaulių dramos teatre ir Vilniaus „Lėlės“ teatre pastatytos inscenizacijos, pagal jo tekstus Lotyniškosios kultūros festivalyje pastatyta poetinė drama „Nesudegantis miestas“.
Išleido dvi poezijos knygas Prisukama karalystė (1996) ir Rentgeno nuotraukų albumas(2007).
Kūryba versta į anglų, suomių, švedų ir kt. kalbas, įtraukta į įvairias antologijas. Arnas Ališauskas gyvena ir dirba Vilniuje.

Kritika:

…kartais A. Ališauskas vadinamas neoklasiku (dėl dėmesio eilėraščio formai, dėl gerai įvaldytos silabotonikos), kartais – neosentimentalistu, nes, kaip jis pats sako, svarbiausia rašant – „nuoširdumas. Ne sentimentaliąja, o sąžinės, sąžiningo ir atviro santykio su pasauliu prasme“. […] Tokiu pat būdu banalųjį kalbėjimą gesindamas ironija, skeptišku komentaru A. Ališauskas kartais konstruoja visą eilėraštį […].

Dažnai jo eilėraščiuose minimi kadrai, filmas, filmavimas, Felinis, Bergmanas, Antonionis, Tarkovskis. Iš tiesų esama kažko bendra tarp A. Ališausko eilėraščių ir kino klasikų kalbos: iš atsiminimų, vizijų išnirę ir sapno dar pakeisti ir sukeisti, sukeistinti vaizdai, jų greita, netikėta kaita.

Donata Mitaitė

Bibliografija:

Prisukama karalystė: [eilėraščiai]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Rentgeno nuotraukų albumas: [eilėraščiai]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.