Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Alfonsas Andriuškevičius

Alfonsas Andriuškevičius (gimė 1940 m. lapkričio 18 d. Vilkaviškyje) – poetas, eseistas, dailėtyrininkas. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas. Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Keturių eilėraščių rinktinių autorius: pirmoji jų 33 eilėraščiaipasirodė 1994 m., vėliau išleistos knygos 66 eilėraščiai(1998), Eilėraščiai (2000) ir (Prieš)paskutiniai eilėraščiai(2005), už pastarają autorius gavo Kauno radijo ir televizijos įsteigtą premiją 2006 m. „Poezijos pavasario“ metu.  Originalių dailėtyros, kultūrologijos darbų autorius. Savaitraštyje Šiaurės Atėnai yra paskelbęs nemažai įdomių esė, knygų recenzijų.
Kartu su kitais lietuvių eseistais Gintaru Beresnevičiumi, Sigitu Geda, Sigitu Parulskiu ir Giedra Radvilavičiūte parašė esė romaną Siužetą siūlau nušauti, išleistą 2002 metais. 2004 m. leidykla „Apostrofa“ išleido A. Andriuškevičiaus esė rinktinęRašymas dūmais. 2010 m. išleido eilėraščių, esė ir Rytų poezijos vertimų knygą Vėlyvieji tekstai.
A. Andriuškevičius į lietuvių kalbą iš anglų kalbos yra vertęs Sylvios Plath poeziją.
Gyvena ir dirba Vilniuje.

Bibliografija:

Grožis ir menas lietuvių estetikoje, 1918–1940: [monografija]. Vilnius: Mintis, 1989.
33 eilėraščiai: [poezija]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Lietuvių dailė: 1975–1995: [kritikos straipsnių rinkinys]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
66 eilėraščiai: [poezija.] Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
72 lietuvių dailininkai – apie dailę: [pokalbių rinkinys]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.
Eilėraščiai: [poezija]. Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Rašymas dūmais:[esė rinktinė]. Vilnius: Apostrofa, 2004.
(Prieš)paskutiniai eilėraščiai: [poezija]. Vilnius: Apostrofa, 2005.
Vėlyvieji tekstai: [eilėraščiai, esė, Rytų poezijos vertimai]. Vilnius: Apostroga, 2010.
Pro A. A. prizmę / su Alfonsu Andriuškevičiumi kalbasi Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė. Vilnius: Modernaus meno centras, 2013.