Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos kultūros institutas ieško ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovo(-ės)

Lietuvos kultūros institutas

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką adresu info@lithuanianculture.lt iki 2018 m. liepos 17 dienos 12 val.

Ką reikės daryti:

Administruoti ir įgyvendinti ES programą „Kūrybiška Europa“ Lietuvoje:

 • Skatinti Lietuvos organizacijas dalyvauti ES programoje „Kūrybiška Europa“: konsultuoti jas dalyvavimo programoje, paraiškų pildymo klausimais;
 • organizuoti mokymus ir informacinius renginius apie ES programos „Kūrybiška Europa“ teikiamas finansavimo galimybes ir mechanizmus;
 • rengti ir platinti informaciją apie programą „Kūrybiška Europa“;
 • padėti Lietuvos organizacijoms susirasti partnerius, skatinti sektoriaus tinklaveiką;
 • dalyvauti ES programos „Kūrybiška Europa“ informacinių biurų susitikimuose;
 • dirbti biure Vilniuje ir vykti į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje;
 • anglų ir lietuvių kalbomis rengti metinius programos „Kūrybiška Europa“ planus, veiklos bei finansines ataskaitas ir teikti jas Europos Komisijai ir/arba Švietimo, kultūros ir audiovizualinių reikalų vykdančiajai agentūrai.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (esi jau baigęs studijas);
 • turi ne mažesnę nei 2 metų patirtį tarptautinių kultūrinių projektų vykdymo ar seminarų organizavimo srityse;
 • puikiai moki valstybinę kalbą;
 • moki anglų ne žemesniu nei pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
 • išmanai Europos Sąjungos teikiamo finansavimo mechanizmus;
 • išmanai pagrindinius Europos Sąjungos kultūros politikos ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;
 • moki valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, esi atidus;
 • moki dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • turi gerus komunikacijos įgūdžius ir gebi dirbti su socialinėmis medijomis;
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu, išmanai teisės aktų ir dokumentų rengimą;
 • moki prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą komandos ir įstaigos veiklos rezultatą;
 • nestokoji socialumo ir socialinės drąsos;
 • sieki tobulėti, esi entuziastingas ir turi humoro jausmą.

Mes siūlome:

 • įdomų ir dinamišką darbą pilnu etatu Vilniuje;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • darbo vietą miesto centre;
 • kvalifikacijos kėlimo ir užsienio kalbų kursus;
 • 1082 Eur atlyginimą (neatskaičius mokesčių).