Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Projekto Bolonija naujienos, Projekto Londonas naujienos

Lietuvos nacionalinių stendų tarptautinėje Londono knygų mugėje, kurioje Lietuva dalyvauja Baltijos šalių „Market focus“ programoje ir tarptautinėse Leipcigo knygų ir Bolonijos vaikų knygų mugėse architektūrinių idėjų supaprastintas projekto konkursas

Lietuvos kultūros institutas

Lietuvos kultūros institutas numato supaprastinto projekto konkurso būdu nustatyti geriausias ir tinkamiausias Lietuvos nacionalinių stendų tarptautinėje Londono knygų mugėje, kurioje Lietuva dalyvauja Baltijos šalių „Market focus“ programoje, ir tarptautinėse Leipcigo knygų ir Bolonijos vaikų knygų mugėse 2018 metais architektūrines idėjas, pagal kurias būtų parengti Stendų techniniai projektai.

Su Konkurso laimėtoju (laimėtojais) ketinama sudaryti paslaugų teikimo sutartį (sutartis) dėl Stendų techninių projektų parengimo, Stendo tarptautinėje Londono knygų mugėje atnaujinimo 2019 metais ir autorinės projekto (projektų) įgyvendinimo priežiūros. Techniniam projektui įgyvendinti reikalingos paslaugos bus perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Projektai CVP IS priemonėmis turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai iki 2017 m. liepos 11 dienos 10 val. 00 min. Lietuvos laiku. Vėliau gauti projektai yra nevertinami.

Visa informacija ir Konkurso sąlygų paaiškinimai teikiami, o pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis. Už pirkimo dokumentų rengimą bei kontaktavimą su Konkurso dalyviais atsakinga Lietuvos kultūros instituto Žinių ir komunikacijos projektų vadovė Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė, el. paštas , tel. (8 5) 261 66 87, mob. (8 640) 32 033.

Konkurso sąlygos paskelbtos susipažinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kviečiame dalyvauti Konkurse!