Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Kipro Dubausko paroda Romoje: išbudinti miegantį Amžinąjį miestą

Lietuvos kultūros institutas

Gegužės 19 dieną Romoje, galerijoje Ex Elletrofonica, įkurtoje buvusioje elektros prekių parduotuvėje, atsidarė pirmoji personalinė Kipro Dubausko paroda. Ši paroda – bandymas išbudinti miegančio amžinojo miesto gyventojus ir suteikti jiems minčių apie juos supančią aplinką bei paribių gyventojus, kurie yra tarsi nematomi, tačiau egzistuoja visiškai greta. Siūlome paskaityti parodos kuratorės Benedettos Carpi de Resmini tekstą apie šį Kipro Dubausko kūrinį.

Du asmenys paskubomis vaikštinėja tamsiomis miesto gatvėmis: prieblandoje paskendusio pasaulio vizijos pasakoja apie kelionę po nepažįstamas vietoves. Nebylūs besikeičiantys kadrai filme „Take as Much as You Can Carry“, lietuvio menininko Kipro Dubausko susuktame tarp Vilniaus ir Krokuvos ant 16 milimetrų kino juostos nepasakoja siužeto, bet perteikia atskiras istorijas. Vienas nuo kito nutolę vaizdai kuria sinchronišką veiksmų sutapimą, kuris atsiskleidžia be perspaustų sąsajų. Filmo pradžioje žiūrovas yra vedamas vaizdo, vykstančio be tam tikrai istorijai būdingo pasakojimo, bet per besikartojančią atsitiktinių elementų eilę, surištą kaip subtilūs siūlai, tarp kurių galima iššifruoti raktinius žodžius: tautinės mažumos, alternatyvios rinkos, ekonominiai mainai, gentrifikacijos procesai ir daugelis kitų vaizdų, pasirodančių filme ir ekspozicijos erdvėje. Dubauskas savo meninėje praktikoje neretai renkasi priemiesčio erdves, kurios išsaugo savąjį laiką ir tvarką, tokiu būdu iškeldamos neišspręstus socialinius klausimus. Į architektūrą jis nežiūri kaip į fizinę vietos konstrukciją, bet kaip į horizontalią kreivę, „klajoklį“, kuriame simboliškai apibrėžiama erdvė ([1]):  čia ji tampa judesiu, tarpine vieta, į kurią galima eiti ir kurioje galima atsirasti.

Menininkas, laikydamasis binarinės struktūros, priešingos šiuolaikinės visuomenės vertikalizmui, sujungia paraleliai judančias nutolusias visatas: saugi, nusistovėjusi rinkos vieta – galerija ir priemiesčių realybė, kur sugyvena skirtingos mainų formos – alternatyvi rinka atskiriama nuo klasikinės ekonomikos ir perduodama individualiai logikai. Mainai yra vienas iš universaliausių būdų sukurti žmonių santykius, net jei jie neturi ekonominės vertės. Anot antropologo Marcelio Mausso ([2]), dovana ar natūriniai mainai tampa totalizuojančiu socialiniu faktu, specifiniu kultūros aspektu santykiuose su kitais, plačiąja prasme padedančiu interpretuoti skirtingus visuomenės elementus.

Parodoje „Take As Much As You Can Carry“ K. Dubauskas per simbolinį oranžinį vandentiekio vamzdį susieja ekspozicinę erdvę su Romos miestu, kurį reprezentuoja itališkas motoroleris, stovintis gatvėje tiesiai priešais charakteringą ovalų galerijos langą. Tokiu būdų motoroleris veikia kaip „monumentas“ arba „anti-monumentas“, kurį menininkas dedikuoja Romai. Per 40 parodos dienų pačios svarbiausios motorolerio dalys pradings, kol galų gale liks tik jo rėmas. Detalių „grobikai“, priklausantys tam tikrai etninei mažumai, galės iškeisti pavogtas detales, atnešę jas į galeriją. Tam tikslui menininkas paruošė autentiškumo sertifikatus, kurie veikia kaip įrodymas, kad dalys (meno kūriniai) yra originalai. Lyginant tarpusavyje nutolusius socialinius pasaulius ir naudojant panašią į M. Mausso aptartą „dovanos“ logiką, toks veiksmas padės žmonėms atpažinti juos jungiančią grandį. Kiekvieną nuardyto motorolerio detalę menininkas pažymėjo  specialiais mikro taškais, paprastai naudojamais sisteminiam ženklinimui nuo vagysčių, kurie matomi tik su UV spindulių lempa. Toks pats ženklinimas naudojamas ir ant filmo rekvizitų, kurie yra eksponuojami parodoje.  Atidarymo metu parodos lankytojų riešai buvo pažymėti tokiais pat nematomais taškais, priverčiant juos susitapatinti su mainų mechanizmu ir automatiškai padarant galeriją ignoruojamos realybės dalyve. Tokiu būdu šis projektas tampa būdu pažinti, kaip yra apibrėžiamos ir suvokiamos privačios ir viešosios erdvės, sukeičiant nusistovėjusias elgesio normas ir taisykles.

Erdvinį Kipro Dubausko pasakojimą parodoje užbaigia bambukai, maskuojantys centrines galerijos erdvės kolonas ir sukuriantys laikinumo atmosferą, taip perteikiant idealų, horizontalų šiuolaikinės visuomenės augimą.

Kipras Dubauskas, atvykęs iš šalies su sovietų okupacijos istorija, neišvengiamai iškelia klausimus, susijusius su socialine kontrole ir studijuoja mechanizmus, kylančius iš neapčiuopiamo kapitalistinės visuomenės vystymosi. Šis kūrinys iškelia į dienos šviesą disonuojančius aspektus ir sustiprina emocingas reakcijas, tiesiogiai susijusias su visuomenę valdančiais mechanizmais.
Paroda veiks  iki liepos 30 dienos.

Galerija Ex Elettrofonica – Vicolo di Sant’ Onofrio, 10 Roma
Daugiau informacijos: +39 06 64760163, info@exelettrofonica.com, www.exelettrofonica.com

[1] Come tematizzato da Gilles Deleuze e Félix Guattari, cfr. Mille Plateaux, 1980, tr. it. Castelvecchi, 2003.

[2] Marcel Mauss, Essai sur le don, 1950, tr.it. Einaudi, 1960- 2002.