Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Britų profesoriaus Johno Holdeno paskaita

Lietuvos kultūros institutas

Kovo 4 d. Vilniuje vyko ES programos „Kūrybiška Europa” ir Menų spaustuvės organizuota britų profesoriaus Johno Holdeno paskaita  „Kultūros ekologija: alternatyva ekonominiam požiūriui į kultūros vertę ir vertinimą”.

Į paskaitą susirinkę įvairių kultūros sektorių atstovai (kultūros operatoriai, Kultūros ministerijos, Kultūros tarybos atstovai) susipažino su prof. Johno Holdeno pasiūlyta alternatyva – apmąstyti ir vertinti kultūrą, remiantis ekologijos terminais ir metodais.

Kultūra kaip šalies ekonomikos skatintoja, kūrybinės industrijos, generuojančios pelną, kūrybiškumas kaip augančio šalies BVP rodiklis – šiais argumentais kultūros žmonės ne vien Lietuvoje yra skatinami ir bando įrodyti būtinybę remti kultūrą. Kultūros politikai dažnai į tai atsako skaičiais paremtomis ataskaitomis ir verslo bei kultūros bendradarbiavimo prioritetais. O jei į kultūrą pažvelgtume kaip į socialinį procesą, kaip į ekosistemą, kurią pačią reikia saugoti ir plėtoti jos narių santykius, užuot bandžius įs(is)prausti į ekonominius rėmus?

Prof. Johnas Holdenas – Didžiosios Britanijos tyrimų centro „Demos“ narys, „London City University“ vizituojantis profesorius, garbės profesorius Honkongo universitete. 2015 m. publikuotas tyrimas „Kultūros ekologija“ remiasi prielaida, kad dabar vyraujantis kultūros vertinimas ekonominiais terminais ir kūrybos skirstymas į meno formas pagal skirtingas išraiškos priemones yra netinkamas ir netikslus. Jei kultūra būtų vertinama ne ekonominiais, bet ekologiniais terminais, tada svarbiausiu atskaitos tašku taptų kultūros vertė. T.y. kultūra atgautų pagrindinę savo reikšmę, susigrąžintų socialinę svarbą, moralinį svorį. Visuomenei taptų svarbi kultūros sistemos sveikata, kūrybinis jos pajėgumas, gebėjimas generuoti naujas reikšmes, teikti socialines ir viešąsias gėrybes, žinoma, neignoruojant ir savaiminės ekonominės jos grąžos.

Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.

Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės nuotr.