Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Pristatomas dvikalbis „Lietuvos teatro biuletenis“

Lietuvos kultūros institutas

Vasario pabaigoje pristatytas naujausias Lietuvių teatro agentūros projektas – elektroninis žurnalas „Lietuvos teatro biuletenis“. Scenos menams skirtoje internetinėje platformoje apžvelgiamos naujos Lietuvos teatro tendencijos, nagrinėjamos aktualios scenos menų problemos, dalijamasi pokalbiais su netikėtais pašnekovais ir kritinėmis profesionalų įžvalgomis. „Lietuvos teatro biuletenis“ publikuojamas lietuvių ir anglų kalbomis – taip siekiama skatinti informacijos apie lietuvių teatrą sklaidą užsienyje bei ketinama su užsienio teatro aktualijomis supažindinti Lietuvos teatro bendruomenę.

Šių metų pradžioje buvo publikuoti du žurnalo numeriai. Pirmasis – skirtas naujiems vardams Lietuvos scenoje. Jame pristatomos jaunos scenos menų trupės, kalbinami šokio kino kūrėja Greta Grinevičiūtė ir dramaturgas Mindaugas Nastaravičius, publikuotos per pastaruosius kelerius metus įkurtų teatrų spektaklių recenzijos. Apie liečiamo, uostomo, ragaujamo teatro kūrėjus, šiuolaikinio teatro partizanus, autoironiškus aktorius-šokėjus tekste „Teatro perkūrėjai. Nauji reiškiniai Lietuvos scenoje” pasakoja teatrologė Kristina Steiblytė: „Kūrėjai ir žiūrovai Lietuvoje, regis, jau priprato prie atpažįstamos režisūrinio teatro kasdienybės. Tačiau pastaruosius keletą metų vis aktyvesni ir labiau matomi tampa kolektyvai ir menininkai, siūlantys alternatyvias teatro vizijas. Jie ne tik siūlo kitokius spektaklius, bet ir atsisako burtis su žinomais režisieriais ar choreografais”.

Antrajame „Lietuvos teatro biuletenio“ numeryje nagrinėjamos tarptautinio bendradarbiavimo formos. „Ne vienus metus Lietuvos teatro režisieriai buvo ir yra vertinami ne tik savo, bet ir užsienio šalyse. Eimuntas Nekrošius jau senokai užmezgė tvirtus ryšius su Italija, Oskaras Koršunovas – su Skandinavijos šalimis, Yanos Ross kūrybinis žemėlapis po Šiaurės šalių plečiasi į turtingu teatriniu gyvenimu išsiskiriančią Lenkiją ir t. t. Tiesa, tik nedidelė šių kūrybos procesų dalis gali būti pavadinta tarptautiniu šalių (teatrų) bendradarbiavimu. Kodėl?” tekste „Eksportas, importas ar koprodukcija? Tarptautinio bendradarbiavimo ypatumai Lietuvos teatre” klausia ir atsakymų ieško teatrologė Sigita Ivaškaitė. Šiame elektroninio žurnalo numeryje pristatomos Lietuvoje populiarios darbo su užsienio menininkais ir partneriais formos, rezidencijų programos, artimiausiu metu vyksiantys tarptautiniai renginiai, apie darbą su užsienio režisieriais kalba aktorius Dainius Gavenonis, publikuotos užsienio menininkų Lietuvoje sukurtų spektaklių recenzijos.

Anot projekto vadovės Godos Dapšytės, „elektroninis žurnalas „Lietuvos teatro biuletenis“ – pirmasis mėginimas sukurti šiuolaikines komunikacijos tendencijas atitinkantį elektroninį scenos menams skirtą leidinį, išlaikantį žurnalo formatą ir tęsiantį šio žanro tradicijas“. Elektroninio žurnalo rengėjai tikisi, kad veiklą pavyks tęsti ir bent kas ketvirtį pristatyti naujas scenos menų tendencijas ir problemas šiuolaikiškai atspindintį „Lietuvos teatro biuletenio“ numerį.

 

Projektas įgyvendinamas su Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos parama.

 

Daugiau informacijos:

Goda Dapšytė | projekto vadovė

Lietuvių teatro agentūra

goda@theatreagency.lt

+370 699 15850

www.theatreagency.lt