Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos patirtis ES kultūros procesuose – prie paramos programos prisijungusiai Ukrainai

Lietuvos kultūros institutas

Lapkričio 19 dieną Kijeve bus pasirašoma sutartis, įtvirtinanti Ukrainos dalyvavimą ES programoje „Kūrybiška Europa“. Sutarties pasirašymo dieną meno galerijoje „M17“ vyks programos informacinė diena, kurioje dalyvaus Ukrainos kultūros ministras Viačeslavas Kirilenka, Europos Komisaras švietimui, kultūrai, jaunimo reikalams ir sportui Tiboras Navracsicsas ir kt. Pranešimą skaitys ir „Kūrybiškos Europos“ programos vadovė Lietuvoje Eglė Deltuvaitė.

Pasirašiusi šią sutartį, Ukraina taps 39-ąja programos nare, kuri galės pretenduoti į paramą kultūrai ¬– kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims – teikti paraiškas kultūros projektams arba būti jų partnere.

Pasak E. Deltuvaitės, informacinės dienos organizatoriai pakvietė ją pasidalyti Lietuvos ir kolegų ES patirtimi apie praktinius dalyvavimo programoje aspektus, patarti Ukrainos organizacijoms, nuo ko pradėti ir į ką svarbu atkreipti dėmesį. „Tokio pobūdžio gyvi susitikimai ir pokalbiai – efektyviausias būdas padėti Ukrainos kultūros ir kūrybiniams sektoriams perprasti ES programas ir paskatinti bendradarbiauti Europos mastu“, – pabrėžė programos vadovė.
Strateginis Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas kultūros politikos srityje yra nuoseklus ir intensyvus procesas: spalio mėnesį Kijeve vyko Lietuvos ir Ukrainos kultūros ministerijų bei Ukrainos kultūros tyrimų centro organizuotas seminarų ciklas kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 2016 m. Ukrainoje vyks Lietuvos kultūros instituto koordinuojami Lietuvos kultūros sklaidos ir edukacijos projektai, apimsiantys platų kultūros reiškinių spektrą.

„Kūrybiška Europa“ 2014 – 2020 m. suteiks 1,46 milijardo eurų paramą programoje dalyvaujančių šalių projektams, taip sustiprindama Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę bei puoselėja Europos kultūrinį turtingumą, prisideda siekiant Europos tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, padeda kultūros ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninės eros pokyčių ir globalizacijos, atveria naujas tarptautines galimybes, rinkas ir auditorijas.

Programą sudaro paprogramė „Kultūra“, pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius.

ES programą „Kūrybiška Europa“ Lietuvoje koordinuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su Lietuvos kino centru (www.kurybiskaeuropa.eu).