Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

PL: Kristina Sabaliauskaitė

Lietuvos kultūros institutas

Foto: Rokas Darulis

Informacija pateikiama tik lenkų kalba: projekto „Litwa w Krakowie: sezon kultury 2015″ viešinimo Lenkijoje dalis

Kristina Sabaliauskaitė – prozaiczka, doktor historii sztuki. Powieść historyczna – trylogia Silva rerum – to najbardziej znaczące osiągnięcie w literaturze litewskiej ostatniego dziesięciolecia sięgające do kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyjątkowość i popularność trylogii kryje się w pozwalającym na uchwycenie ducha epoki połączeniu sztuki literackiej i historii. Udaje się to osiągnąć poprzez kunsztowne posługiwanie się ekspresywnym językiem. Bogactwo słowa, intrygujący wątek główny i wyczucie kontekstu kulturowego sprawiają, że proza Sabaliauskaitė porównywana jest z twórczością Gabriela Garcii Marqueza i Salmana Rushdiego, Marguerite Yourcenar i Umberto Eco. Trylogia zachwyciła czytelników tak bardzo, że odbywają się wycieczki ulicami wileńskiego starego miasta śladami bohaterów powieści.

Polscy czytelnicy mogą zapoznać się z pierwszą częścią Silva rerum dzięki wydawnictwu „Znak”. Łaciński tytuł oznacza „las rzeczy” – księgę zapisywaną z pokolenia na pokolenie w szlacheckich rodzinach w XVII-XVIII w. Śledzenie perypetii możnego rodu Narwojszów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku nie tylko otwiera przed nami szczegółową topografię Wilna i Żmudzi, obrazy wielkoszlacheckiej codzienności i rozrywek, ale też pozwala na rozważanie podstawowych pytań egzystencjalnych – opozycji między duszą a ciałem, dylematu wyboru między wolnością a fanatycznym podporządkowaniem się idei, sensu życia, poszukiwania miłości. Powieść doczekała się piętnastu wydań i wielu prestiżowych nagród: w 2009 roku otrzymała Nagrodę im. Jurgi Ivanauskaitė oraz została Książką Roku, znalazła się też w dwunastce najbardziej twórczych książek według Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru, a członkowie Litewskiego PEN-Clubu i krytycy literaccy wskazali na nią jako na jedną z dziesięciu najważniejszych książek dekady. Autorka została też uhonorowana statuetką Świętego Krzysztofa za wybitny literacki obraz Wilna. W 2015 roku trylogia została nagrodzona przez Litewski Związek Pisarzy i Instytut Literatury  prestiżową nagrodą im. Liudasa Dovydėnasa.

Wybrana bibliografia:

Silva rerum (powieść). Vilnius: Baltos lankos, 2008.

Silva rerum II (powieść). Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Danielius Dalba & kitos istorijos (opowiadania). Vilnius: Baltos lankos, 2012.

Silva rerum III (powieść). Vilnius: Baltos lankos, 2014.

Wybrane tłumaczenia:

Angielski:

Vilnius. Wilno. Vilna. Three Short Stories (opowiadania), przełożył Romas Kinka. Vilnius: Baltos lankos, 2015.

Łotewski:

Silva rerum (powieść), przełożyła Dace Meiere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Silva rerum II (powieść), przełożyła Dace Meiere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Silva rerum III (powieść), przełożyła Dace Meiere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

Polski:

Silva rerum (powieść), przełożyła Izabela Korybut-Daszkiewicz. Krakow: Znak, 2015.