Lietuvos kultūros gidas

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Deimantas Narkevičius

Skulptūros studijas baigęs Deimantas Narkevičius (g. 1964, gyvena ir dirba Vilniuje) – vienas ryškiausių filmų kūrėjų vizualiojo meno kontekste Lietuvoje Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Dainius Liškevičius

Dainius Liškevičius (g. 1970) – vienas iš vidurinės kartos atstovų, Lietuvos meno lauke konceptualizavusių skulptūrinio objekto ir instaliacijos sampratą. Pastaraisiais Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Mindaugas Navakas

Labai prisidėjęs prie skulptūros sampratos kaitos Lietuvoje, menininkas Mindaugas Navakas (g. 1952) aktyviai kuria nuo 9 dešimtmečio pradžios. Monumentaliose M. Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Robertas Narkus

Roberto Narkaus (g. 1983) pasirinkta kūrybinės veiklos strategija – nuolatinis neapibrėžtumas. Jungdamas menines, mokslines, verslo ir vadybines strategijas, jis inicijuoja Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Artūras Raila

Bendradarbiavimo praktika grįsta Artūro Railos (g. 1962) kūryba apima provokatyvias tautinio tapatumo, politinio prisitaikymo, nacionalizmo temas, įtraukia institucinės kritikos diskursus Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Eglė Budvytytė

Eglė Budvytytė (g. 1981) kuria performatyvias ir kinematografines situacijas, kuriose tiria kūno galimybę keisti elgesio viešojoje erdvėje konvencijas. Autentiškas judėjimas Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Gintaras Didžiapetris

Gintaras Didžiapetris (g. 1985) – vienas ryškiausių jaunosios kartos menininkų, ne tik kuriančių, bet ir teoretizuojančių meno praktiką. Jo kūryba Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Laura Garbštienė

Tekstilės studijas Vilniaus dailės akademijoje baigusi Laura Garbštienė (g. 1973) kūryboje performansą, fotografiją bei video- ir kino filmus suaudžia į Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Kristina Inčiūraitė

Svarbiausia Kristinos Inčiūraitės (g. 1974) kūrybos tema – moters identitetas ir jo kaita visuomenėje kintant sociopolitinėms, ekonominėms bei kultūrinėms aplinkybėms. Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Evaldas Jansas

Evaldo Janso (g. 1969) videofilmuose bei performansuose judama kasdienybės pakraščiais ir požemiais, (auto)destrukcijos ar kūrybos proveržiais reaguojant į jos beprasmiškumą. Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Eglė Karpavičiūtė

Tapybą Eglė Karpavičiūtė (g. 1984) traktuoja kaip mąstymo procesą, ir jos refleksijų objektu pirmiausia tampa tapybos diskursas, į kurį įeina Plačiau…

Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Žilvinas Kempinas

Minimaliomis priemonėmis bei raiška Žilvinas Kempinas (g. 1969) kuria paveikias instaliacijas, objektus bei „paveikslus“, kuriuose susilieja minimalizmas, optinis ir kinetinis Plačiau…