ES programa „Europa piliečiams“

„Europa piliečiams 2014 – 2020“ yra Europos Komisijos programa, kuria siekiama paskatinti 500 milijonų Europos Sąjungos gyventojų  aktyviau dalyvauti Europos raidos procese. Programoje gali dalyvauti ir gauti finansavimą NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijos, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigos ir savivaldybės, kurių projektai didintų domėjimąsi bendra Europos istorija, jos vertybėmis ir pilietiškumu. Ši programa prisideda prie aktyvaus piliečių dalyvavimo, šiuolaikinės europietiškos tapatybės formavimo, stiprina ES piliečių toleranciją, tarpusavio supratimą bei sudaro sąlygas veikti visiems, siekiantiems prisidėti prie glaudesnės Europos kūrimo.

ES programą „Europa piliečiams 2014 – 2020“ Lietuvoje įgyvendina ir koordinuoja „Europa piliečiams“ biuras, veikiantis Lietuvos kultūros institute.

Išsamiau apie programą: www.pilieciams.eu