Koordinuojamos ES programos

Lietuvos kultūros institutas koordinuoja dvi ES programas: „Europa piliečiams 2014-2020“ ir „Kūrybiška Europa 2014-2020“.

„Kūrybiška Europa 2014-2020“ yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Įgyvendinant daugiau nei 20 metų sėkminga patirtimi paremtas paprogrames „Kultūra“ ir MEDIA, 2014-2020 m. planuojama skirti 1,46 milijardo eurų paramą Europos menininkams, atlikėjams bei audiovizualinio sektoriaus pramonei. Programa siekiama saugoti ir skatinti Europos kultūrinę bei kalbinę įvairovę, puoselėti regiono kultūrinį turtingumą, prisidėti prie jo tvaraus ir integracinio augimo, taip pat padėti kultūros ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninės eros pokyčių ir globalizacijos, atverti naujas tarptautines galimybes, rinkas ir auditorijas.

„Kūrybiškos Europos“ biuras yra tinklo, veikiančio programoje dalyvaujančiose šalyse, narys, o jo veiklą iš dalies finansuoja Europos Komisija. Lietuvoje ES programą „Kūrybiška Europa“ koordinuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su Lietuvos kino centru. Lietuvos kultūros institute yra įsikūręs „Kūrybiškos Europos“ biuro skyrius, atsakingas už paprogramės „Kultūra“ viešinimą ir nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas.

„Europa piliečiams 2014-2020“ yra Europos Komisijos programa, kuria siekiama paskatinti 500 milijonų Europos Sąjungos gyventojų  aktyviau dalyvauti Europos raidos procese. Programoje gali dalyvauti ir gauti finansavimą NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijos, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigos ir savivaldybės, kurių projektai didintų domėjimąsi bendra Europos istorija, jos vertybėmis ir pilietiškumu. Ši programa prisideda prie aktyvaus piliečių dalyvavimo, šiuolaikinės europietiškos tapatybės formavimo, stiprina ES piliečių toleranciją, tarpusavio supratimą bei sudaro sąlygas veikti visiems, siekiantiems prisidėti prie glaudesnės Europos kūrimo.

ES programą „Europa piliečiams 2014-2020“ Lietuvoje įgyvendina ir koordinuoja „Europa piliečiams“ biuras, veikiantis Lietuvos kultūros institute.

Išsamiau apie programas:

www.pilieciams.eu

www.kurybiskaeuropa.eu