Lki Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Visi projektai

Lietuvių literatūra žurnale „Inostrannaja literatura“

„Inostrannaja literatura“

Šių metų balandį Rusijoje, Maskvoje Jurgio Baltrušaičio namuose prie LR ambasados vyko lietuvių literatūrai skirto literatūros žurnalo „Inostranaja literatura“ numerio pristatymas. Leidinys balandžio 9 d. buvo pristatytas Valstybinėje Užsienio literatūros bibliotekoje (Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве), o balandžio 10 d. – Jurgio Baltrušaičio vardo Maskvos vidurinėje mokykloje.

Žurnalo numerį pristatė „Inostrannaja literatura“ vyriausiasis redaktorius Aleksandras Livergantas, taip pat dalyvavo lietuviško numerio sudarytojos – Lietuvos kultūros instituto projektų koordinatorė Rūta Mėlinskaitė ir Marija Čepaitytė, rašytoja Dalia Staponkutė, poetas ir savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius Gytis Norvilas bei lietuviško numerio vertėjai: Jurgis Jefremovas, Aleksandra Vasilkova, Anna Gerasimova, Nikolajus Kotrelevas, Tamara Perunova.

Lietuvių literatūrai skirtas žurnalo „Inostrannaja literatura“ (2015, Nr. 3) kovo numeris pavadintas „Lietuva: išsklaidyta ir surinkta“. Anot projekto koordinatorės Rūtos Mėlinskaitės, šis pavadinimas gana tiksliai apibrėžia tai, kas įvyko ir vyksta ne tik Lietuvos literatūroje, bet ir istorijoje. Žurnalo viršelį puošia Lenkijoje gyvenančio lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus paveikslas, kuriame – trys broliai lietuviai. Paveikslas nutapytas 1990 metais, kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma.

Anot šio projekto koordinatorės R. Mėlinskaitės, „Išsklaidymo ir surinkimo patirčių suvokimas jau davė vaisių, kurie anksčiau nebūtų turėję sąlygų subręsti. Tik dabartinėje Lietuvoje galėjo atsirasti pjesė apie lietuvių mistifikatorių, kuris paskui Adomą Mickevičių atvažiuoja į Paryžių, apstulbindamas Honoré de Balzacą ir George Sand, arba pasakojimas apie tai, kaip du „veteranai“, savo laiku kovoję prieš „miško brolius“, Šv. Stanislovo dieną ieško pinigų degtinei, arba lietuvio pranciškono esė, apmąstanti lietuvių kaltę prieš žydus. Ir tik dabar toje pačioje lentynoje viena šalia kitos gali stovėti „miško brolio“ Liongino Baliukevičiaus-Dzūko, poeto išeivio Alfonso Nykos-Niliūno ir sovietinių laikų literatūros mokslininko Vytauto Kubiliaus dienoraščiai ar Kipre gyvenančios Dalios Staponkutės esė romanas. Visa tai – lietuvių literatūros, jos dramaturgijos, mažosios prozos, poezijos ir dokumentinės prozos, tik mažoji dalis, atrinkta daugmaž laikantis duotos temos. Tikimės, kad šis lietuvių literatūros pluoštelis priartins ir padės suvokti rusakalbiui skaitytojui Lietuvos praeitį ir dabartį“.