Lki Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
VISOS PROGRAMOS

2017 metų Vertimų skatinimo programos rezultatai

I pusmetis

Paremti vertimai

II pusmetis

Paremti vertimai

 

Vertimų skatinimo programa

Lietuviškų (arba su Lietuva susijusių) tekstų (knygų, leidinių) vertimų į užsienio kalbas skatinimo programa vykdoma nuo 2001 m. Ją pradėjo įgyvendinti tuomet veikusi viešoji įstaiga „Lietuviškos knygos“, dabar šią veiklą tęsia Lietuvos kultūros institutas.

Paraiškos priimamos du kartus per metus – iki balandžio 1 d. ir spalio 1 d. Paraiškas svarsto nepriklausoma penkių ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.

Šia programa siekiama paraginti užsienio šalių leidyklas imtis lietuviškų arba su Lietuva susijusių tekstų (knygų, leidinių) vertimo ir leidimo. Nuo 2001 m., kai pradėta įgyvendinti ši programa, buvo paskatinta daugiau nei 180 lietuviškų knygų vertimų į daugiau nei 20 kalbų.

Vertimų skatinimo programa skirta paskatinti didesnės apimties tekstų (knygų, leidinių) vertimą bei knygų ištraukų (bandomąjį) vertimą.

KNYGŲ VERTIMŲ SKATINIMO KONKURSAS

Knygų vertimų skatinimo konkurse pirmenybė teikiama užsienio leidėjams, ketinantiems išleisti lietuvių (arba su Lietuva susijusio) autoriaus (-ių) didesnės apimties teksto (knygos, leidinio) vertimą į užsienio kalbą. Konkurse gali dalyvauti ir Lietuvos leidėjai, tačiau jie privalo pateikti išsamią knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją bei preliminarų jos sklaidos (platinimo) užsienio šalyse planą.

Kreipdamiesi į mus, leidėjai gali tikėtis dalinio arba visiško vertimo išlaidų padengimo. Gali būti skatinamas originaliosios, grožinės kūrybos, vaikų literatūros, taip pat kultūros paveldo leidinių, humanitarinės mokslinės literatūros (filosofijos, literatūrologijos, publicistikos, istorijos bei kitų sričių), taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) vertimas.

Vertimų skatinimo programa skirta skatinti tik ketinama versti kalba dar nepublikuotų tekstų (knygų, leidinių) vertimui. Pirmenybė gali būti teikiama autoriams, kurių tekstai į pasirinktą kalbą verčiami pirmą kartą.

Teikiantieji paraiškas dalyvauti Knygų vertimų skatinimo konkurse turi pateikti:
• užpildytą paraiškos formą,
• sutarties su autorinių teisių turėtoju(-ais) kopiją,
• sutarties su vertėju (-ais) kopiją,
• vertėjo(-ų) kvalifikacijos apibūdinimą (pvz., CV, ankstesnių vertimų sąrašą),
• trumpą leidyklos veiklos aprašymą,
• verstino teksto pasirinkimo motyvaciją,
• knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją ir preliminarų distribucijos užsienio šalyse planą (tik Lietuvos leidėjui).

Vertimų skatimimo paraiškos forma

BANDOMŲJŲ VERTIMŲ SKATINIMO KONKURSAS

Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse gali dalyvauti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys autoriai, rašytojai, vertėjai ir leidėjai. Skatinamas originaliosios, grožinės kūrybos, vaikų literatūros, kultūros paveldo leidinių, humanitarinės mokslinės literatūros (filosofijos, literatūrologijos, publicistikos, istorijos bei kitų sričių) tekstų ištraukų vertimas. Versti pasirinktas kūrinys turi būti publikuotas.

Lietuvos kultūros institutas su bandomąjį vertimą atliekančiu vertėju (-ais) pasirašo dvišalę sutartį. Su bandomąjį vertimą atlikusiu vertėju (-ais) atsiskaitoma gavus išversto teksto ištrauką. Vertimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Lietuvos kultūros institutas turi teisę naudoti teksto ištraukos vertimą arba perduoti jį tretiesiems asmenims. Vertėjui paliekama teisė lygiagrečiai naudotis kūriniu.

Teikiantieji paraiškas dalyvauti Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse turi pateikti:
• užpildytą paraiškos formą,
• verstino teksto pasirinkimo motyvaciją,
• vertėjo (-ų) gyvenimo ir veiklos aprašymą,
• teksto autoriaus arba autoriaus teisių turėtojo (-ų) sutikimą, kad tekstas būtų verčiamas,

Esant reikalui galime papildomai paprašyti pateikti pageidaujamą versti tekstą (daugiausia 1      autorinis lankas, 40 000 ženklų (su tarpais); poezijos – iki 120 eilučių).

Bandomųjų vertimų skatinimo paraiškos forma

Paraiškos priimamos tik elektroniniu formatu.

Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 2629115 arba el. paštu vakare.smaleckaite@lithuanianculture.lt