Lki Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
VISOS PROGRAMOS

ES programa „Europa piliečiams“

„Europa piliečiams“ (2014 – 2020 m.) yra Europos Sąjungos programa, siūlanti finansavimą iniciatyvoms, kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu.

Programos tikslai:
•prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
•skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu sąlygas;
•gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą;
•skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu.

Ką remia ši programa?
1 kryptis. Europos atminimas: atminimo gerinimas, bendros istorijos ir ES vertybių bei ES tikslo suvokimas.

2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas: demokratiško ir pilietinio dalyvavimo skatinimas ES lygiu:
•Miestų partnerystė
•Miestų partnerių tinklai
•Pilietinės visuomenės projektai.

1 ir 2 kryptys. Struktūrinė parama organizacijoms.

Kas gali teikti paraiškas?
Paraiškas teikti gali viešojo sektoriaus organizacijos arba ne pelno organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą.

Išsamesnės taisyklės taikomos kiekvienai krypčiai. Žiūrėkite kryptis Europos atminimas ir Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas.

Daugiau informacijos apie programą www.pilieciams.eu