Lki Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Search
Facebook Twitter Instagram Youtube

Apie Lietuvos kultūros institutą

Lietuvos kultūros institutas (LKI) – biudžetinė įstaiga, įsteigta LR kultūros ministerijos, kurios funkcija yra vykdyti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje ir pristatyti pasauliui Lietuvą per kultūrą. Lietuvos kultūros institutas, iki 2014 metų lapkričio vadinęsis Tarptautiniu kultūros programų centru (TKPC), vykdo šias pagrindines veiklas:
· rengia bei koordinuoja kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje programas;
· įgyvendina tarptautines dvišalio ir daugiašalio kultūrinio bendradarbiavimo ir mainų programas Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
· tampriai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros atašė ir įgyvendina atašė projektus užsienio valstybėse;
· vykdo lietuvių literatūros sklaidą užsienyje: informuoja ir konsultuoja užsienio leidėjus ir vertėjus lietuvių literatūros ir jos vertimų klausimais, organizuoja seminarus vertėjams ir leidėjams, rengia Lietuvos rašytojų knygų pristatymus bei kūrybos vakarus užsienyje, vykdo lietuvių literatūros vertimų skatinimo programą;
· organizuoja ir įgyvendina Vilniaus knygų mugės kultūrinių renginių programą;
· koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos programose „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“;
· rengia ir platina informaciją apie Lietuvos kultūrą, kūrėjus ir kūrybą;
· leidžia informacinius leidinius, pristatančius Lietuvos meną ir kultūrą.

Lietuvos kultūros instituto misija:
Veiksmingai ir kryptingai pristatyti Lietuvos profesionalųjį meną užsienyje

Veiklos tikslai:
· Lietuvos pristatymas per kultūrą
· Kultūros lauko tarptautiškumo didinimas
· Indėlis į užsienio politikos kryptis ir kultūros diplomatijos politikos formavimą
· Dialogas ir tarpusavio pasitikėjimas
· Kūrybinių kultūrinių industrijų stiprinimas
· Vertimų skatinimas
· Globalios Lietuvos menininkai
· Tikslinga komunikacija

Struktūra

 

ĮSTAIGOS STRUKTŪRA_atnaujinta-1

 

Atlyginimai

 

Lietuvos kultūros instituto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas darbuotojų skaičius 2015 I ketv. eur
Direktorius 1 1384
Skyriaus vadovas 1 1165
Programų – projektų vadovas 6 985
Programų – projektų koordinatorius 3 897

LKI logotipas